DHZ-DNV

Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves

  

Prihlásiť sa

Návštevnosť

Práve online: 12
Dnes: 198
Tento týždeň: 508
Celkom: 249188

Staň sa aj TY naším členom

Ak máš záujem stať sa hasičom v Devínskej Novej Vsi, môžeš nás kontaktovať týmito spôsobmi, napríklad:
1. prísť osobne na miestny úrad v Devínskej, ktorý sídli na Novoveskej 17/A v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Kontaktná osoba – Pavol Kravárik – predseda DHZ
2. telefonicky alebo e-mailom
podpredseda, veliteľ – Róbert Granec (velitel.dhzo@mudnv.sk)
predseda – Pavol Kravárik (0917 817 225 – pavol.kravarik@mudnv.sk)
Okrem vozenia sa na pekných červených autách ti u nás ponúkame aj riadne odborné hasičské vzdelávanie, hodnostný postup, ale aj športové vyžitie.
Tešia sa na Vás členovia DHZ Bratislava – Devínska Nová Ves !

Tlačivá na stiahnutie
Prihláška za člena na stiahnutie v pdf
Prihláška za člena na stiahnutie v docx

Deti v bezpečí

Dňa 29.08.2020 sme sa stretli na hasičskej zbrojnici v Devínskej Novej Vsi, aby sme slávnostne ukončili činnosť Kolektívu hasičskej mládeže pre školský rok 2019/2020. Nebol to jednoduchý rok, nakoľko jeho druhú polovicu ovplyvnili obmedzenia spôsobené šírením vírusu Covid-19, kedy sme sa  nemohli stretávať tak, ako by sme chceli. Po uvoľnení striktných opatrení sa nám nakoniec podarilo zorganizovať viac ako 20 stretnutí, z toho až 15 v roku 2020, nakoľko sme svoju činnosť natiahli aj na letné mesiace. Slávnostné ukončenie sme pôvodne plánovali na našej hasičskej súťaži pre väčší počet ľudí, vzhľadom na znovu sa rozširujúci vírus, sme ho museli zorganizovať v komornejšej atmosfére za prítomnosti rodičov a rodín našich detí, ktoré tak mali možnosť svojim rodinným príslušníkom ukázať, čo sa naučili a tí si mohli neskôr, všetko pod vedením detí a dohľadom skúsených hasičov vyskúšať.

Zato, že sme mohli naše deti naučiť všetko to, čo ovládajú, že sa neboja potencionálne nebezpečných situácií, prípadne sú dostatočne sebavedomé poskytnúť prvú pomoc a vedia o tom so záujmom rozprávať, vďačíme v prvom rade mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá nám umožňuje využívať priestory hasičskej zbrojnice, jej výstroj a výzbroj, ale aj Nadácií pre deti Slovensko a Poisťovni Kooperativa, ktoré našu činnosť podporili rovno dvomi rôznymi dotáciami. V roku 2019 projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Detí v bezpečí, kedy spolu s Poisťovňou Kooperativa vyhlásili program Športujem rád a bezpečne 2019, prostredníctvom ktorého nám poskytli dar vo výške 2.442,50 € za ktorý sme pre deti nakúpili tunel simulujúci potrebu úniku z úzkeho priestoru, kladinu na nácvik prekonávania prekážok, terč na simuláciu zasiahnutia ohňa a jeho uhasenia, bezpečnostné pomôcky ako detské prilby a v neposlednej rade resuscitačnú figurínu na nácvik poskytnutia prvej pomoci (masáž srdca, umelé dýchanie) a fixačné goliere na krk. V roku 2020 projekt podporili znovu a to prostredníctvom grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma, v ktorom nám poskytli dar vo výške 2.000,-€, prostredníctvom ktorého sme mohli zakúpiť AED (automatický externý defibrilátor) aj s detskými elektródami, ktorý sa deti tiež naučili používať tak, aby sa nebáli osloviť dospelých, prípadne ich inštruovať, ako zariadenie používať, vzhľadom na jeho rozširujúci sa výskyt vo verejných priestoroch, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí a tak dokážu poskytnúť potrebnú prvú pomoc kdekoľvek a kedykoľvek. Za poskytnutú pomoc Nadácii pre deti Slovenska a poisťovni Kooperativa ďakujeme a sľubujeme, že budeme naďalej šíriť informácie a vzdelanie v poskytovaní prvej pomoci na verejných akciách, ďalších hodinách Kolektívu hasičskej mládeže, prípadne podľa potreby alebo v spolupráci s Nadáciou a poisťovňou tak, aby ich investované peniaze pomohli vzdelať a zachrániť tak čo najväčší počet ľudí.

143. Výročná členská schôdza

Dňa 25.01.2020 sa konala 143. Výročná členská schôdza našej organizácie. Prebrali sme povinné dôležité body podla štatútu, prijali sme novú členku Eriku a ocenili a povýšili členov. Ako hostí z DPO SR sme privítali Antona Urdoviča a Janku Krajčovičovú.

Zverejnené zápisnice TU.

Podporili nás dotáciami

V dňoch 12.12. až 21.12.2019 sa na našej hasičskej zbrojnici DHZ Devínska Nová Ves uskutočnilo niekoľko akcií, ktoré sa podarilo zorganizovať v krátkom čase a v zhone pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami nielen vďaka húževnatosti našich členov pôsobiacich v DHZ, DHZO a v Kolektíve hasičskej mládeže alebo v občianskom združení DHZ Devínska Nová Ves, o. z., ale najmä vďaka dotáciám, ktoré získalo naše občianske združenie od Hlavného mesta Bratislava a od Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavné mesto Bratislava vďaka svojmu Grantovému programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporila náš projekt „Hravou formou sa naučím ako bojovať proti požiarom“, na ktorý nám prispelo čiastkou 400€, čo nám umožnilo zakúpiť pre Kolektív hasičskej mládeže nové rozdeľovače, ktoré jeho detským členom umožnia jednoduchšiu činnosť s daným náradím, čím si ľahšie osvoja činnosť s ním a hravou formou sa naučia, ako vytvoriť protipožiarny útok a tak bojovať proti požiarom.

Z grantového programu Individuálne dotácie sme na projekt „Prevenciou proti požiarom“ získali dotáciu vo výške 700€, ktorú sme využili na nákup hasiacej výstroje a výzbroje na tréning a ukážku hasiacej techniky a nakúpili sme štyri hadice typu C a dve hadice typu B s kovanými polospojkami pre našich členov pôsobiacich v DHZ a DHZO Bratislava – Devínska Nová Ves. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život, čím umožnil nie len aktívnym členom DHZ a DHZO, ale aj laickej verejnosti na rôznych prezentáciách a školeniach osvojiť si prácu s týmto náradím a tak zabezpečiť dostatočné vedomosti a schopnosti reagovať a v prípade potreby poskytnúť neodkladnú prvú pomoc pri likvidácii požiaru.

K prezentácii získanej novej techniky zakúpenej vďaka dotáciám ako aj ostatnej techniky a činnosti DHZ, DHZO, činnosti občianskeho združenia a činnosti Kolektívu hasičskej mládeže došlo na dvoch hlavných podujatiach konaných v termíne 12.12.2019, kedy našu zbrojnicu navštívili deti zo zdravotným postihnutím a dňa 21.12.2019, kedy sa konalo Vianočné posedenie v priestoroch zbrojnice, kam boli pozvaní všetci detskí členovia Kolektívu hasičskej mládeže, ich rodičia, ďalší rodinní príslušníci a kamaráti. Okrem prezentácie svojej činnosti a dosiahnutých vedomosti a výsledkov, ktoré získali v Kolektíve, mladí hasiči tiež slávnostne skladali sľub, ktorým sa zaviazali dodržiavať zásady správania sa mladého hasiča.

Preventívne protipožiarne kontroly

Dňa 8. a 9. 2.2019 vykonávala jednotka DHZO BA-DNV povinné preventívne protipožiarne kontroly. Tentokrát boli kontroly zamerané na časť Devínske jazero práve kvôli požiaru z 6.1.2019, kde boli zistené mnohé nedostatky. V danej lokalite sa nachádza množstvo záhradných chát, ktoré sú obývané celoročne. Preto starosta vyhodnotil túto oblasť za obzvlášť rizikovú. Hasiči informovali občanov v čase vykurovacieho obdobia o potrebách dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť hlavne pri inštalácii palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a dodržiavanie lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol.

Záchrana topiaceho psíka

Dňa 7.2.2019 zasahovala naša jednotka pri záchrane psa, ktorý spadol do žumpy v Devínskom Jazere. Jednalo sa o malé plemeno, ktoré uviazlo v šachte pri odčerpávaní. Jednotka pomocou lanovej techniky vyčerpané zviera vytiahla a zachránila od utopenia.

142. Výročná členská schôdza

Dňa 26.1.2019 sa konala 142. výročná členská schôdza DHZ DNV, kde bola odhalená pamätná tabuľa Viliama Hojzáka – významného hasiča Dobrovoľnú požiarnu ochranu. Taktiež boli prerokované dôležité body rokovania, prijatí noví členovia a členovia kolektívu hasičskej mládeže KHM.

Požiar v Devínskom jazere

Dňa 6. januára 2019 bol jednotke oznámený ďalší zásah krajským operačným strediskom na hasenie požiaru záhradnej chaty v lokalite Devínske Jazero. Na mieste zasahovalo viacero jednotiek HAZÚ. Požiar sa podarilo zvládnuť v poobedných hodinách. Oheň značne poškodil aj priľahlý rodinný dom, ktorému bol požiarom zničená strecha. Pokračovať v čítaní

1 2 3 18