Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 6
Dnes: 32
Tento týždeň: 364
Celkom: 247157

Ako sa stať členom

Staň sa aj TY naším členom

Ak máš záujem stať sa hasičom v Devínskej Novej Vsi, môžeš nás kontaktovať týmito spôsobmi, napríklad:
1. prísť osobne na miestny úrad v Devínskej, ktorý sídli na Novoveskej 17/A v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Kontaktná osoba – Pavol Kravárik – predseda DHZ
2. telefonicky alebo e-mailom
podpredseda, veliteľ – Róbert Granec (velitel.dhzo@mudnv.sk)
predseda – Pavol Kravárik (0917 817 225 – pavol.kravarik@mudnv.sk)
Okrem vozenia sa na pekných červených autách ti u nás ponúkame aj riadne odborné hasičské vzdelávanie, hodnostný postup, ale aj športové vyžitie.
Tešia sa na Vás členovia DHZ Bratislava – Devínska Nová Ves !

Tlačivá na stiahnutie
Prihláška za člena na stiahnutie v pdf
Prihláška za člena na stiahnutie v docx

Ako sa stať členom DHZO

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe.

Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Člena prijíma do DPO SR výbor DHZ s povinnosťou informovať Výročnú členskú schôdzu DHZ (ďalej len VČS DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO.