Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 12
Dnes: 38
Tento týždeň: 370
Celkom: 247163

Deti v bezpečí

Dňa 29.08.2020 sme sa stretli na hasičskej zbrojnici v Devínskej Novej Vsi, aby sme slávnostne ukončili činnosť Kolektívu hasičskej mládeže pre školský rok 2019/2020. Nebol to jednoduchý rok, nakoľko jeho druhú polovicu ovplyvnili obmedzenia spôsobené šírením vírusu Covid-19, kedy sme sa  nemohli stretávať tak, ako by sme chceli. Po uvoľnení striktných opatrení sa nám nakoniec podarilo zorganizovať viac ako 20 stretnutí, z toho až 15 v roku 2020, nakoľko sme svoju činnosť natiahli aj na letné mesiace. Slávnostné ukončenie sme pôvodne plánovali na našej hasičskej súťaži pre väčší počet ľudí, vzhľadom na znovu sa rozširujúci vírus, sme ho museli zorganizovať v komornejšej atmosfére za prítomnosti rodičov a rodín našich detí, ktoré tak mali možnosť svojim rodinným príslušníkom ukázať, čo sa naučili a tí si mohli neskôr, všetko pod vedením detí a dohľadom skúsených hasičov vyskúšať.

Zato, že sme mohli naše deti naučiť všetko to, čo ovládajú, že sa neboja potencionálne nebezpečných situácií, prípadne sú dostatočne sebavedomé poskytnúť prvú pomoc a vedia o tom so záujmom rozprávať, vďačíme v prvom rade mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá nám umožňuje využívať priestory hasičskej zbrojnice, jej výstroj a výzbroj, ale aj Nadácií pre deti Slovensko a Poisťovni Kooperativa, ktoré našu činnosť podporili rovno dvomi rôznymi dotáciami. V roku 2019 projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Detí v bezpečí, kedy spolu s Poisťovňou Kooperativa vyhlásili program Športujem rád a bezpečne 2019, prostredníctvom ktorého nám poskytli dar vo výške 2.442,50 € za ktorý sme pre deti nakúpili tunel simulujúci potrebu úniku z úzkeho priestoru, kladinu na nácvik prekonávania prekážok, terč na simuláciu zasiahnutia ohňa a jeho uhasenia, bezpečnostné pomôcky ako detské prilby a v neposlednej rade resuscitačnú figurínu na nácvik poskytnutia prvej pomoci (masáž srdca, umelé dýchanie) a fixačné goliere na krk. V roku 2020 projekt podporili znovu a to prostredníctvom grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma, v ktorom nám poskytli dar vo výške 2.000,-€, prostredníctvom ktorého sme mohli zakúpiť AED (automatický externý defibrilátor) aj s detskými elektródami, ktorý sa deti tiež naučili používať tak, aby sa nebáli osloviť dospelých, prípadne ich inštruovať, ako zariadenie používať, vzhľadom na jeho rozširujúci sa výskyt vo verejných priestoroch, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí a tak dokážu poskytnúť potrebnú prvú pomoc kdekoľvek a kedykoľvek. Za poskytnutú pomoc Nadácii pre deti Slovenska a poisťovni Kooperativa ďakujeme a sľubujeme, že budeme naďalej šíriť informácie a vzdelanie v poskytovaní prvej pomoci na verejných akciách, ďalších hodinách Kolektívu hasičskej mládeže, prípadne podľa potreby alebo v spolupráci s Nadáciou a poisťovňou tak, aby ich investované peniaze pomohli vzdelať a zachrániť tak čo najväčší počet ľudí.