Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 1
Dnes: 6
Tento týždeň: 877
Celkom: 222981

KHM ďakujem za podporu hlavnému mestu Bratislava

Aj keď rok 2021 nepatril k najľahším rokom vzhľadom na neustále sa šíriaci vírus Covid-19, naša činnosť musela pokračovať a sme radi, že náš Kolektív hasičskej mládeže mohol napredovať aj vďaka podpore magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré podporilo náš projekt Hasičský klub prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania, Podprogram I. na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania, vďaka čomu sme mohli pre deti zakúpiť tri profesionálne ochranné prilby, ktoré aktívne využívajú na hodinách Kolektívu hasičskej súťaže.