Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 10
Dnes: 157
Tento týždeň: 467
Celkom: 249147

Ďakujeme za podporu v roku 2022

Dovoľte nám touto cestou s príchodom Nového roku 2023 popriať Vám všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, lásky a bezpečia a zároveň nám dovoľte trochu bilancovať.

Radi by sme sa poďakovali všetkým tým, ktorí nás v roku 2022 podporili akoukoľvek cestou, či už slovne, materiálne, účasťou na našich akciách alebo finančne.

Tu by sme radi vyzdvihli tých, ktorí sa nás rozhodli podporiť a venovať nám svoje 2% či 3% z daní, čím sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 6.863,87 €. ĎAKUJEME. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať našu hasičskú súťaž, do ktorej sa nám podarilo nastálo zahrnúť aj detské kolektívy a mohli sme pre všetkých zúčastnených zakúpiť poháre, dary a zabezpečiť občerstvenie. Taktiež sa nám podarilo zakúpiť nové tričká pre našich hasičov a rozšíriť tovar zakúpený z dotácii. Zvyšnú sumu si prenášame do roku 2023 a sľubujeme, že každé euro bude využité.

Ďalej by sme sa radi poďakovali Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorá nám na základe VZN č.5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu prispela sumou 4.000€ na zakúpenie lezeckého vybavenia, ktoré bude nainštalované v priestoroch zbrojnice a vďaka ktorému budú môcť nie len naše deti z Kolektívu hasičskej mládeže ale aj členovia DHZ a DHZO trénovať techniku lezenia a zlaňovania pod dohľadom skúsených inštruktorov.

V neposlednej rade sa musíme poďakovať aj Hlavnému mestu Bratislava, ktoré nám poskytlo dotáciu vo výške 500,-€ z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, ktorý je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste, vďaka ktorým sme zakúpili pre deti sadu bezpečnostných prilieb a bezpečnostné a ochranné rukavice do horiaceho prostredia.

Všetkým spomenutým, ale aj tým, ktorí sa tu konkrétne nenašli, ale nám pomohli alebo nás akoukoľvek formou podporili a že Vás nebolo málo, zo srdca ďakujeme a už teraz sa tešíme, čo nám, aj vďaka Vám prinesie rok 2023.

Vaši hasiči.