Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves
  
Prihlásiť sa
Návštevnosť
Práve online: 1
Dnes: 24
Tento týždeň: 356
Celkom: 247149

Ako sa stať členom DHZO

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe.

Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Člena prijíma do DPO SR výbor DHZ s povinnosťou informovať Výročnú členskú schôdzu DHZ (ďalej len VČS DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO.